top of page
Anchor 2
shutterstock_1457518217.jpg

נכנסתם לחובות?

משרד ש. זולדן יוציא אתכם לחיים חדשים.

!קיבלנו את ההודעה. ניצור קשר בהקדם

השאר פרטים ונחזור אליך:

עורך דין שמואל זולדן וכל נבחרת המשרד ש.זולדן מתחייבים

לייצג אתכם עד ליום האחרון ולהוציא אתכם לחיים חדשים במהירות ובקלות.

 

הסדר חובות

מול בנקים ואשראי

 הליכים מול

רשויות המדינה

ביטול הגבלת

יציאה מהארץ

ביטול הגבלת

רישיון נהיגה

השגת הפטרים

מחובות

הסדר חובות

לחייבים פרטיים

הגנה וחילוץ מפני
מלווים מפרי חוק

בקשה לביטול עיקולים

והגבלות תוך 24 שעות

הסדר חובות

הסדר חובות

לחייבים פרטיים

משרד ש.זולדן מטפל בהסדר חובות לחייבים

פרטיים תוך ליווי משפטי וניהול מגוון

הליכים משפטיים אל מול גופי

המדינה ובפני ערכאות השיפוט

השונות ברחבי הארץ.

מתחייבים לעשות הכל על מנת

להוציא אתכם לחיים חדשים.

הסדר חובות.png
השגת הפטרים מחובות
השגת הפטרים מחובות.png

השגת הפטרים מחובות

משרד ש.זולדן מטפל בהסדרי חובות לחייבים

פרטיים תוך ליווי משפטי וניהול מגוון הליכים

מול רשויות המדינה, הבנקים, חברות האשראי וכל

הנושים במשק הישראלי. הכוח והעוצמה שלנו יביא

לכם את התוצאה ואנחנו מתחייבים לעשות

הכל על מנת להוציא אתכם לחיים חדשים.

בקשה לביטול עיקולים

בקשה לביטול עיקולים

והגבלות תוך 24 שעות

צריך לבטל הגבלת רישיון נהיגה?

הוטלה עליך הגבלת יציאה מהארץ?

משרד ש.זודלן פועל בהליכים מהירים

ומדויקים לביטול ההגבלות ולאפשר

לכם לחזור לשגרת התנהלות.

בקשה לביטול עיקולים 24 שעות.jpg
הגנה וחילוץ מפני מלוויים
חילוץ.png

הגנה וחילוץ

מפני מלווים מפרי חוק

משרד ש.זולדן מעניק ליווי משפטי מקיף ושלם

לחייבים אשר נקלעו לחובות בעקבות

הלוואות בלתי - חוקיות שהם נטלו

מידי גופים רשמיים ולא רשמיים.

!קיבלנו את ההודעה. ניצור קשר בהקדם

משרד ש. זולדן יוציא אתכם לחיים חדשים.

נכנסתם לחובות?

השאר פרטים ונחזור אליך:

הגפן 3 | קרית גת

הוצאה לפועל וחדלות פרעון- הוצאה לפועל, חדלות פרעון, עיקולים, הגבלות, עיקול משכורת, עיכוב יציאה מהארץ, הגבלת רישיון, הגבלת חשבונות, פשיטת רגל, צ'קים חוזרים

הוקם על ידי  Zed - פרסום 

bottom of page